ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Регистрирай нов обект

Когато обектът Ви все още няма монтиран електромер или се преминава от захранване за строителни нужди към постоянно захранване, е необходимо процесът по присъединяване с Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД да е приключил. След това можете да ни посетите и да заявите регистрация за новия обект, за да стартира продажбата на електроенергия. Регистрирането на обект за битови нужди е възможно единствено за тези, предназначени за битово ползване. За юридическите лица със стопанска цел не е възможно регистриране на обектите им по битови цени, тъй като се използват за извършване на търговска дейност. Строителните и временните обекти се считат за обекти за стопанско ползване.

Важно: При присъединяване на повече от 5 (пет) потребителя по един договор за присъединяване, услугата за сключване на договор за продажба и поставяне на индивидуални електромери се заявява масово от инвеститора или надлежно упълномощено лице от Етажната собственост.

За заявка на услугата се подава Заявление по образец за продажба/ сключване на договор за продажба.
 

Необходимо е да предоставите документ за собственост или права върху имота. При наемни отношения се предоставя и договор за наем. Ако сте упълномощено лице, следва да предоставите нотариално заверено пълномощно с нужните права. В случай че в документа за собственост обектът не е описан като завършен и въведен в експлоатация, е необходимо да се предостави и удостоверение за въвеждане в експлоатация или търпимост.

За наематели: За прехвърляне на партидата на името на наемател трябва да имаме декларираното съгласие на наемодателя. Наемодателят попълва Декларация за съгласие от наемодател и я подписва лично пред наш служител, заверява я пред нотариус или се предоставя електронно, подписана с валиден КЕП.

Услугата можете да заявите с валиден КЕП (квалифициран електронен подпис) или в удобен търговски център. При допълнителни въпроси за услугата, проверете секцията Често задавани въпроси или се Свържете с нас.