ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Битовият ми обект се снабдява от Свободен пазар или Доставчик от последна инстанция

Независимо от причината битовият Ви обект да е на Свободен пазар или при Доставчик от последна инстанция, можете да заявите преминаване по битови цени на Регулиран пазар.

Регистрирането на обект за битови нужди е възможно единствено за тези, предназначени за битово ползване. За юридическите лица със стопанска цел не е възможно регистриране на обектите им по битови цени, тъй като се използват за извършване на търговска дейност. Строителните и временните обекти се считат за обекти за стопанско ползване.

За преминаване на Регулиран пазар трябва да имате предвид дали партидата е регистрирана на Ваше име или предстои пререгистрация на Ваше име.

Процедурите за смяна на доставчик и координатор на балансираща група (КБГ) се управляват от електроразпределителните дружества съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).