ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Прехвърли партида

Ако сте нов собственик или наемател е необходимо да заявите услугата за Пререгистрация на партида, за да регистрираме обекта на Ваше име. 

Регистрирането на обект за битови нужди е възможно единствено за тези, предназначени за битово ползване. За юридическите лица със стопанска цел не е възможно регистриране на обектите им по битови цени, тъй като се използват за извършване на търговска дейност. Строителните и временните обекти се считат за обекти за стопанско ползване.

За заявка на услугата се подава
 Заявление по образец за продажба/ сключване на договор за продажба.  
Необходимо е да предоставите документ за собственост или права върху имота. При наемни отношения се предоставя и договор за наем. Ако сте упълномощено лице, следва да предоставите нотариално заверено пълномощно с нужните права. 

За наематели: За прехвърляне на партидата на името на наемател трябва да имаме декларираното съгласие на наемодателя. Наемодателят попълва Декларация за съгласие от наемодател и я подписва лично пред наш служител, заверява я пред нотариус или се предоставя електронно, подписана с валиден КЕП.

Услугата можете да заявите с валиден КЕП (квалифициран електронен подпис) или в удобен търговски център. При допълнителни въпроси за услугата, проверете секцията Често задавани въпроси или се Свържете с нас.