ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Услуги

Електронни услуги

Вход
SMS услуги

Регистрирай се
Електронна фактура

Вход
Е-заявка за сключване на договор с ДПИ

Заяви сега
Необходими документи  
Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)  
Договор за присъединяване при новопостроени или същесвуващи обекти с прекратени договори за продажба ел. енергия  
Удостоверение за въвеждане в експлоатация при новопостроени обекти  
Заявление за сключване на договор/споразумение за продажба на електрическа енергия с ДПИ ИЗТЕГЛИ
При наем: Декларация от наемодател при пререгистрация ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)  
Договор за снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция ИЗТЕГЛИ
Приложение №1 - списък с обект/и ДПИ  ИЗТЕГЛИ
При желание за еФактура: Заявление за електронна фактура ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: -

Необходими документи  
Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)  
Договор за за покупко - продажба на електрическа енергия  
Договор за снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция ИЗТЕГЛИ
Приложение №1 - списък с обект/и ДПИ  ИЗТЕГЛИ
При желание за еФактура: Заявление за електронна фактура ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: -

Необходими документи  
При заявка с КЕП: Подписана регистрационна форма  
При заявка в Търговски център: Заявление за електронно обслужване  ИЗТЕГЛИ 

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 2 дни

Необходими документи  
При електронна заявка: Подписана регистрационна форма  
При заявка в Търговски център: Заявление за електронна фактура ИЗТЕГЛИ 

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 2 дни

Необходими документи  
При електронна заявка: Подписана регистрационна форма  
При заявка в Търговски център: Заявление за SMS услуги ИЗТЕГЛИ 

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 2 дни

Необходими документи  
Заявление за услуги ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 21 дни

Необходими документи  
Заявление за услуги ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: 8 лв. / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за услуги ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: 7 лв. / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за услуги ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: 7 лв. / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Уведомление относно неполучаване на фактури ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за разсрочване на задължения ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 2 дни

Необходими документи  
Заявление за възстановяване на сума ИЗТЕГЛИ
При банкова сметка на различно от титуляря лице: Декларация за съгласие за възстановяване сума ИЗТЕГЛИ
Удостоверение за банкова сметка издадена от банката обслужваща сметката  
Оригинален платежен документ  

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за възстановяване на сума ИЗТЕГЛИ
При банкова сметка на различно от титуляря лице: Декларация за съгласие за възстановяване сума ИЗТЕГЛИ
Удостоверение за банкова сметка издадена от банката обслужваща сметката  
Оригинален платежен документ  

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за възстановяване на сума ИЗТЕГЛИ
При банкова сметка на различно от титуляря лице: Декларация за съгласие за възстановяване сума ИЗТЕГЛИ
Удостоверение за банкова сметка издадена от банката обслужваща сметката  
Оригинален платежен документ  

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 3 дни

Необходими документи  
Заявление за отправяне на възражение ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 21 дни

Необходими документи  
Договор за снабдяване с електрическа енергия от доставчик от последна инстанция ИЗТЕГЛИ
Приложение №1 - списък с обект/и ДПИ  ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за услуги ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: до 10 обекта - 180 лв, / Срок за изпълнение: 10 дни
11-30 обекта - 240 лв. / Срок за изпълнение: 10 дни
31-50 обекта - 360 лв. / Срок за изпълнение: 10 дни
над 50 обекта - по индивидуална ценова оферта