ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Цени и тарифи

С Решение Ц-14 от 30.06.2023 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди за "Електрохолд Продажби" ЕАД следните цени, считано от 01.07.2023 г.:

Цени на електрическа енергия за битови клиенти, присъединени на ниско напрежение
 
Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
С две скали Дневна 0,14875
  Нощна 0,05997
С една скала   0,14875


В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД заплащат и следните цени, без ДДС, за мрежови услуги:

Забележки:

Може да изчислите месечната си консумация тук