ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

CZS22-005 Осигуряване на поведенчески обучения за служители на Възложителя

Електрохолд България ЕООД обявява публичен търг с предмет "Осигуряване на поведенчески обучения за служители на Възложителя", референтен номер CZS22-005 при условията в прикачените файлове по-долу и ви кани да подадете оферта.

Обученията ще се провеждат за периода 2022-2024 г. по следните теми: „Умения за работа в екип“, „Изграждане, развитие и мотивация на екипи“, „Ефективно справяне с промяната“, „Решаване на промени и взимане на решения“, „Ефективна бизнес комуникация“, „Асертивност, отстояване на позицията“, „Презентационни умения“, „Обслужване на клиенти“, „Управление на стреса“ и „Управление на екипни срещи“.

Повече подробности и документи за участие в търга ще намерите в прикачените файлове.

 

За контакт:
Бucep Шкумбов.: 02 8958913, 0888 707819, факс: 02 8272171, e-mail - biser. shkumbov@electrohold.bg