ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Дружества

В групата Електрохолд влизат осем дружества, седем от които Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., притежавана от Еврохолд България АД, придоби от чешката държавна компания CEZ a.s. на 27.07.2021 г. - ЕРМ Запад, Електрохолд България, Електрохолд Продажби, Електрохолд Трейд, Електрохолд ИКТ, Фрий енерджи проджект Орешец и дружеството за производство на електричество от биомаса - Бара груп. През 2022 г. беше създадено и дружеството за инженеринг, доставки и строителство - Електрохолд ИПС.

Електрохолд България EООД управлява и координира дейността на всички дружества на Електрохолд. Компанията е 100% собственост на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В.

Електроразпределителни мрежи Запад EАД (ЕРМ Запад) стопанисва електроразпределителната мрежа в Западна България. В нея Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. притежава над 99% от капитала.

Електрохолд Продажби ЕАД, в която Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. притежава над 97% от капитала, е компания за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец на електроенергия.

Електрохолд Трейд ЕАД, която е изцяло собственост на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., е лицензиран търговец на електроенергия.

Електрохолд ИКТ ЕАД, която осигурява комплексни услуги в областта на информационните и комуникационните технологии. Дружеството е 100% собственост на ЕРМ Запад.

Електрохолд ИПС ЕООД е компания, създадена през октомври 2022 г. за инженеринг, доставки и строителство. Дружеството е изцяло собственост на Електрохолд България ЕООД.