ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Дружества

На 27.07.2021 г. Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., притежавана от Еврохолд България АД, придоби активите на чешката държавна компания CEZ a.s. в България.

В ГРУПАТА ЕЛЕКТРОХОЛД ВЛИЗАТ СЛЕДНИТЕ ДРУЖЕСТВА:

Електрохолд България EООД управлява и координира дейността на всички дружества на Електрохолд. Компанията е 100% собственост на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В.

Електроразпределителни мрежи Запад EАД (ЕРМ Запад) стопанисва електроразпределителната мрежа в Западна България. В нея Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. притежава над 99% от капитала.

Електрохолд Продажби ЕАД, в която Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В. притежава над 97% от капитала, е компания за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец на електроенергия.

Електрохолд Трейд ЕАД, която е изцяло собственост на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., е лицензиран търговец на електроенергия.

Електрохолд ИКТ ЕАД, която осигурява комплексни услуги в областта на информационните и комуникационните технологии. Дружеството е 100% собственост на ЕРМ Запад.

Електрохолд ИПС ЕООД е компания, създадена през октомври 2022 г., за инженеринг, доставки и строителство. Дружеството е изцяло собственост на Електрохолд България ЕООД.