ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Информация за уебсайта

Използвайки тази интернет страница (Уебсайт), Вие приемате посочените по-долу условия (Правила) за нейното използване. В случай че не приемате тези Правила, следва да преустановите използването ѝ.

Правила за използване на Уебсайта  https://electrohold.bg/

Оператор (Наричан по-долу "Оператор") на Уебсайта  е Електрохолд ИКТ, дружество със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ 159, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 203517599.

„Групата на Оператора“ означава което и да било лице, което, пряко или непряко, чрез едно или няколко междинни лица, е контролирано от  ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ Б.В., Дружество вписано във Фирмения регистър при Търговско–промишлената камара на Нидерландия под 75462788, което Дружество е непряк собственик на Оператора. „Контрол” означава наличието, пряко или непряко, на което и да било от следните обстоятелства: притежаване на повече от половината от капитала или възможността за упражняване на повече от половината от правата на глас или възможността за назначаване на повече от половината от членовете на надзорния съвет или на други органи, които по закон представляват съответното лице.  В случай на промяна на собствеността или правоприемство (включително, но не само прехвърляне на търговското предприятие; прехвърляне на акции; преобразуване чрез сливане, вливане, отделяне, разделяне, промяна на правно организационната форма и др. под.) Групата на Оператора ще обхваща всички посочени по-горе образувания (клонове, представителства, дъщерни дружества) на последващия приобретател/правоприемник (един или повече) на активите на Дружеството непряк собственик на Оператора.

Тези правила (наричани по-долу "Правилата") важат за всички лица (наричани по-долу "Потребители"), които посещават Уебсайта. Чрез осъществяване на достъп до Уебсайта или като използват всяка информация, поставена на него Потребителите изразяват своето приемане на Правилата за използването му.

Потребителите се съгласяват да спазват всички приложими закони по отношение на достъпа и използването на този Уебсайт.

Освен ако не е посочено друго в конкретното съдържание и при спазване на Правилата, Потребителите имат право да разглеждат, копират, разпечатват и разпространяват (без да променят) съдържанието на този Уебсайт при условие, че: (а) го използват единствено за информативни и нетърговски цели, и (б) всяко копиране на съдържанието, направено от тях, включва предупреждение за правата на интелектуална собственост, свързани със съдържанието.

Потребителите нямат право да копират или използват какъвто и да е софтуер, защитени процеси или технологии, които са инкорпорирани или описани в този Уебсайт.

Името на Оператора, логото на Оператора и другите търговски марки на Дружеството на Оператора, както и конкретните продуктови наименования, които се публикуват в този Уебсайт (общо наричани „Марки на Оператора“), са търговски марки или регистрирани търговски марки на дружествата от Групата на Оператора. Освен в случаите на изрично писмено упълномощаване от съответния собственик на търговската марка, Вие нямате право да използвате Марките на Оператора, нито поотделно, нито в комбинация с други думи или елементи на дизайна, включително в прессъобщения, рекламни материали или други промоционални, маркетингови материали или медии, нито в писмен, устен, електронен и визуален вид, нито под друга форма.

Препратките към търговски марки на трети страни в този Уебсайт са само за идентификационни цели и не означават, че тези страни са одобрили този Уебсайт или негово съдържание. Тези Условия за ползване не Ви предоставят правото да използвате търговските марки на трети страни.

Определени линкове в този Уебсайт може да водят до уебсайтове, ресурси или инструменти, поддържани от трети страни, по отношение на които Операторът няма контрол, включително, но не само такива, поддържани от други дружества в Групата на Оператора или отделни техни служители. Операторът не поема каквато и да е пряка или косвена отговорност към такива уебсайтове, ресурси и инструменти, и линковете към тях не трябва да се тълкуват като гаранция за тях или тяхното съдържание.

Операторът си запазва правото да променя Правилата по всяко време и по негова преценка, като публикува изменените Правила в линка „Информация за уебсайта“ (т.е. на този Уебсайт, който в момента разглеждате), или където и да било в този Уебсайт. Подобни промени влизат в сила след публикуването им, освен ако изрично не сме посочили друго. Потребителите носят отговорността да следят за актуалните изменения в Условията за ползване, като проверяват за подобни промени. Продължавайки да ползвате този Уебсайт след промените на Условията за ползване, Вие се съгласявате с промените в Условията за ползване.

Защита на данни и защита на лица, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

При използването на този Уебсайт за предоставяне на своите услуги, както и за развиване на дейността си, Операторът и дружествата от Групата на Оператора обработват, в качеството си на Администратори, лични данни на потребителите на Уебсайта и своите клиенти, както и личните данни на други лица, в съответствие с предвидените в Политиката за защита на лични данни на всяко дружество правила и принципи.

Използвайки този Уебсайт, вие приемате и потвърждавате правото на Оператора и дружествата от Групата на Оператора да обработват Вашите лични данни съгласно Политиката за защита на лични данни на всяко дружество ) и Указанията за използване и управление на „Бисквитки (в процес на разработка).

Указания за използване и управление (Настройка) на „Бисквитки“ (Cookies)

"Бисквитки"-те са информация, която приложението (браузъра), чрез което използвате интернет, изпраща към Уебсайта ни при всяко Ваше посещение в него или при посещение на други страници, които разпознават тези „Бисквитки“. „Бисквитки“-те се използват за правилното функциониране на Уебсайта, оптимизиране на неговата работа и улесняване на потребителите при работа с него. Също така те позволяват да предоставяме функции на социални медии, да анализираме трафика си, както и да персонализиране на предлаганото съдържание и рекламни съобщения. В определени случаи чрез тях споделяме информация за начина, по който използвате Уебсайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за анализ, които може да  комбинират информацията от тях с друга предоставена им от Вас информация или с такава, която са събрали от ползването от Ваша страна на услугите им, предоставяни на други уебсайтове.

Потребителят управлява използването на „Бисквитки“  чрез настройките на своя браузър, което му позволява да откажете настройката на всички или някои бисквитки. Ако използвате настройките на браузъра си обаче, за да блокирате всички бисквитки (включително основни бисквитки), може да нямате достъп до нашия Уебсайт или до части от него. Потребителят има и възможност да настрои своя браузър да известява, когато получава „Бисквитки“, така че да може да определи дали да приеме или не дадена „Бисквитка“.

Моля, обърнете внимание, че всяко съгласие за приемане или отказване на „Бисквитки“  е ограничено само до този Уебсайт, а не до други локални сайтове на Оператора или страници на дружества от Групата на Оператора и трети страни, към които са изградени хипервръзки от нашия Уебсайт. За повече информация относно бисквитките, използвани от другите уебсайтове, моля, вижте конкретните политики за защита на данни и указания за използване на „Бисквитки“  на тези уебсайтове. Подробна информация за това как да управлявате „Бисквитки“-те чрез своя браузър можете да намерите на:
 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/


http://www.aboutcookies.org/


https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Clips/Episode_1_Cookies_Bg.mp4


Използваните от Уебсайта ни „Бисквитки“ са обособени в следните категории:

Строго необходими

Строго необходимите "Бисквитки" правят работата на сайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта. Настоящият сайт не може да работи правилно без такива "бисквитки".

 За функционалност

"Бисквитките" за функционалност дават възможност на сайта да запомня информация, която променя начина, по който сайтът се държи или изглежда, като например предпочитания от Вас език или региона, в който се намирате.

Статистически

Статистическите "Бисквитки" помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация.

Маркетингови

Маркетинговите "Бисквитки" се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове. Целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели-трети страни.

Некласифицирани

Некласифицираните "Бисквитки" са такива, които се намират в процес на класификация заедно с техните доставчици.

Съгласно действащата нормативна уредба ние можем да използваме без Вашето изрично съгласие  само Строго необходими-те за функционирането на Уебсайта "Бисквитки".  За всички останали категории е необходимо Вашето позволение.

Текущите настройки за използване на „Бисквитки“ за този Уебсайт можете да видите на:

Настройка на „Бисквитки“ (в процес на разработка), откъдето можете да направите и промяна на своите предпочитания.

Използвайки този Уебсайт вие приемате и потвърждавате съгласието си Операторът да използва избраните от Вас  "Бисквитки".