ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Гореща линия по етични въпроси

В качеството си на една от най-големите енергийни компании в България Електрохолд осъзнава ролята си в обществото и отговорностите си спрямо своите клиенти, бизнес партньори, акционери и служители.

Горещата линия по етични въпроси е създадена, за да получава сигнали от:

Управлението и поддържането на Горещата линия е част от инструментите, използвани за целите на Етичния кодекс вие на Електрохолд.

Линията е предназначена преди всичко за онези потребители, които не са сигурни дали или по какъв начин да съобщят за проява на неетично поведение. На нея трябва да се предоставя възможно най-подробна информация за предполагаемото нарушение на Етичния кодекс съгласно избраната от Вас категория. Използването ѝ е напълно дискретно.

Горещата линия не се използва за съобщаване на извънредни обстоятелства (например пожари, трудови злополуки, нещастни случаи и др., за които са отговорни съответните спасителни служби) или в случаи, касаещи търговски отношения или клиентски жалби.

Информацията, предоставяна посредством Горещата линия, се обработва съгласно разпоредбите на действащото законодателство за информационна сигурност и защита на личните данни.

За подаване на сигнал може да се използва имейл: compliance@electrohold.bg или телефон 0800 19 129.