ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Гореща линия по етични въпроси

В качеството си на една от най-големите енергийни компании в България Електрохолд осъзнава ролята си в обществото и отговорностите си спрямо своите клиенти, бизнес партньори, акционери и служители.

Горещата линия по етични въпроси е създадена, за да получава сигнали от:

Управлението и поддържането на Горещата линия е част от инструментите, използвани за целите на Етичния кодекс вие на Електрохолд.

Линията е предназначена преди всичко за онези потребители, които не са сигурни дали или по какъв начин да съобщят за проява на неетично поведение. На нея трябва да се предоставя възможно най-подробна информация за предполагаемото нарушение на Етичния кодекс съгласно избраната от Вас категория. Използването ѝ е напълно дискретно.

Горещата линия не се използва за съобщаване на извънредни обстоятелства (например пожари, трудови злополуки, нещастни случаи и др., за които са отговорни съответните спасителни служби) или в случаи, касаещи търговски отношения или клиентски жалби.

Информацията, предоставяна посредством Горещата линия, се обработва съгласно разпоредбите на действащото законодателство за информационна сигурност и защита на личните данни.

За подаване на сигнал може да се използва имейл: compliance@electrohold.bg или телефон 0800 19 129.

Често задавани въпроси

Горещата линия служи за съобщаване за неетични или противоправни действия, които са в разрез с Етичния кодекс.

Всяко поведение, което е в разрез с приетия Етичен кодекс.

Информацията, подадена посредством Горещата линия, получава и обработва администраторът на Горещата линия.

Ще бъдете информирани за резултатите от разследването, в случай че посочите свои данни за контакт.

Да, гарантирана е. Приложението Гореща линия по етични въпроси позволява подаването на информация да бъде изцяло анонимно, без да се предоставят данни за контакт.

В случай че предоставите Ваши данни, същите ще бъдат обработвани в пълно съответствие с приложимите правила за тяхната обработка.

Дефиниция на принципите на Етичния кодекс можете да откриете тук