ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Графити конкурс „Енергията си ти”

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

Електрохолд и Sofia Graffiti Tour организират първия графити конкурс „Енергията си ти“. Целта ни е да намерим най-добрите творчески проекти за създаване на графит, вдъхновен от мотото на Електрохолд: „Енергията си ти”.

Целта на конкурса е облагородяване на градската среда чрез създаване на стрийт арт и графити произведение на изкуството върху съоръжение, собственост на Електрохолд.
 

ТЕМА НА КОНКУРСА:

Търсят се най-добрите творчески проекти за създаване на графит, вдъхновен от мотото на Електрохолд: „Енергията си ти”. Кандидатите ще имат пълна свобода на изразяване, използвайки техники, цветове и концепции по свой избор. Няма да се приемат произведения, които съдържат елементи, свързани с насилие, политически, сексуални, расистки и хомофобски позиции или влияния, с език на омраза, дискриминация или употреба на забранени вещества и опиати.
 

СРОК НА КОНКУРСА:

Представяне на творческите проекти започва на 5.04.2024 г. и приключва на  5.05.2024 г.
 

РЕАЛИЗАЦИЯ:

Спечелилият проект ще се реализира в рамките на фестивала SOFIA URBAN ART, организиран от Sofia Graffiti Tour, който ще се проведе в гр. София на 18-19 май. Материалите за реализацията ще бъдат осигурени.

Пространството, върху коeто ще се реализира проектът, е трафопост с дължина на лицева страна - 8.5 м2, височина - 4 м2, общо 34 м2. Прилага се снимка:

 


КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА:

Конкурсът е насочен към български художници и художествени колективи от цялата страна, работещи в сферата на визуалното изкуство, стрийт арт и графити.

Всеки участник има право да изпрати едно художествено предложение, което не е реализирано до момента.
 

НАГРАДА:

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Всички кандидати могат да изпращат проектите си  (скица и/или дигитален дизайн в png формат) до 5 май 2024 г. (до 23:59 часа) на следния мейл: communications@electrohold.bg

Кандидатите трябва да изпратят също творческа концепция (до 300 думи), линк към портфолиото на артиста и контакти.

Победителят ще бъде информиран в периода 8-10 май.

С участието си в конкурса, участникът заявява, че е автор, респективно, че е носител на изключителните авторски права върху творческия проект, предоставен от него за участие в конкурса, както и че не е отстъпвал изключително право за използването  му от/на трети лица, различни от Организатора.

Участниците декларират, че техническите концепции могат да бъдат използвани от организатора. Правото на ползване се отстъпва безвъзмездно от страна на участниците.

Всеки участник носи пълна отговорност за възникнали претенции към Организатора от страна на трети лица във връзка с използването от страна на последния на предоставения от този участник творчески проект съгласно настоящите условия.
 

ЖУРИ:

„София Графити Тур”: Цветан Бизев, Стела Бизева, Николай Бизев,

Представители на Електрохолд