ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Електрохолд ИКТ

Електрохолд ИКТ (Електрохолд Информационни и комуникационни технологии) е правоприемник на ЧЕЗ ИКТ България ЕАД. Дружеството е създадено в средата на 2015 г., за да осигурява комплексни услуги в областта на информационните и комуникационни технологии на дружествата от Групата Електрохолд. То е eднолично акционерно дружество, 100% собственост на ЕРМ Запад, което също е част от групата Електрохолд в България.

Предмет на дейност:

Благодарение на изградената собствена инфраструктура Електрохолд ИКТ осигурява многобройни услуги в областта на информационните и комуникационните технологии, които са систематизирани в Каталог и са с гарантирани качествени параметри и срокове за реакция.

Целта на дружеството е да осигурява, поддържа и развива високо-технологични и надеждни ИКТ решения. Чрез дейността си по внедряване на нови технологии в областта на енергетиката, Електрохолд ИКТ се стреми да отговори на високите изисквания на дружествата от Групата и съответно на очакванията на крайните клиенти.
 

Управление на качеството и сигурността на информацията:

Дружеството има въведена система за управление на качеството и сигурността на информацията, която е сертифицирана по ISO 9001:2015 с валидност на сертификата до 21.08.2025 г. и по ISO 27001:2013 с валидност на сертификата до 18.09.2024 г.


Ръководство и управление:

Електрохолд ИКТ има едностепенна система на управление, която се състои от Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите са:

Димитър Стоянов Димитров – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите

Кирил Александров Петков – член на Съвета на директорите

Румяна Николова Дойчева-Христова – член на Съвета на директорите

 

Адрес за делова кореспонденция:

гр. София, ПК 1784, район Младост

бул. „Цариградско шосе“ 159

БенчМарк Бизнес Център