ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Банкови сметки

Банкови сметки

За битови клиенти

УниКредит Булбанк
IBAN: BG45UNCR763011111CEZEL


Банка ДСК
IBAN: BG71STSA930011111CEZEL

 

За бизнес  клиенти

УниКредит Булбанк
IBAN: BG20UNCR763077777CEZEL


Банка ДСК
IBAN: BG46STSA930077777CEZEL

УниКредит Булбанк
IBAN: BG90UNCR70001522408988