ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

EHD22-012 Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации

“Електрохолд България” ЕООД обявява публичен търг с предмет „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации”, референтен № EHD22-012.

Предметът на търга не е разделен на обособени позиции.

Техническите спецификации на обособените позиции са Приложение 1 към поканата за участие.

Пълното описание на предмета и обема на търга, изискванията на възложителя към участниците (критерии за допустимост) и условията за участие в търга се съдържат в приложените документи.

 

За контакти:

Силвия Стоянова, тел: 0886300073, факс: 02 8272171/ 8270332, e-mail: silvia.stoyanova@electrohold.bg

Десислава Маринова, тел: 0892273645, факс: 02 8272171/ 8270332, e-mail: desislava.marinova@electrohold.bg