ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

EHD22-010 Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификация

 

“Електрохолд България” ЕООД обявява публичен търг с предмет „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификация”, референтен № EHD22-010.

 

Техническата спецификация на автомобилите предмет на търга е Приложение 1 към поканата за участие.

 

Пълното описание на предмета и обема на търга, изискванията на възложителя към участниците (критерии за допустимост) и условията за участие в търга се съдържат в приложените документи.

 

За контакти: Десислава Маринова, тел: 0892 273 645 факс: 02 8272171/ 8270332, e-mail: desislava.marinova@electrohold.bg