ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

EHD22-009 Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации

 

“Електрохолд България” ЕООД обявява публичен търг с предмет „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации”, референтен № EHD22-009.


Предметът на търга е разделена на 2 обособени позиции:


Техническите спецификации на обособените позиции са Приложение 1 към поканата за участие.

Всеки участник може да кандидатства за една или всички обособени позиции.

Пълното описание на предмета и обема на търга, изискванията на възложителя към участниците (критерии за допустимост) и условията за участие в търга се съдържат в приложените документи.

 

За контакти: Десислава Маринова, тел: 0892 273 645 факс: 02 8272171/ 8270332, e-mail: desislava.marinova@electrohold.bg

 

Промени:

Промяна в прогнозната стойност на обособена позиция № 2 „Доставка на нови неупотребявани автомобили 2“ от обявения публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации”, референтен № EHD22-009.

Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 2“ не е 13,581,000 лв. без ДДС, коректната стойност е 2,808,000 лв. без ДДС.