ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Образователни инициативи за ученици

Електрохолд има дългогодишни е традиции в подготовка на учениците от професионалните технически гимназии на територията на Западна България. Дружеството е партньор на множество професионални гимназии във въвеждане на дуалното обучение по професиите Електротехник и Електромонтьор.

Дуално обучение

Електрохолд е сред първите шест работодатели, които подкрепиха дуалното обучение по електротехника в България. През 2019 г. компанията получи отличие в рамките на проекта ДОМИНО за това, че предоставя най-добри социални придобивки на учениците в дуална форма на обучение по електротехника в България.

Състезание по електроенергетика Енергия за бъдещето - за ученици

Състезанието за ученици "Енергия за бъдещето" е една от най-ранните и успешни инициативи на компанията за насърчаване на професионалното образование в България. То стартира през 2012 г. и е част от Календара на Министерството на образованието и науката за националните състезания по професии.

Класни стаи

Електрохолд реновира и оборудва кабинети по електротехника в професионални гимназии в Западна България, където се изучава специалността. Целта е да се създаде полезна, приятна и мотивираща среда за учениците и преподавателите.

Седмица на възможностите

Инициативата се провежда в сътрудничество с партньорските гимназии и университети. Всяка година ученици и студенти имат възможност да се запознаят със спецификите на работа и иновациите в сектор Енергетика и да получат ценни съвети от нашите експерти.

Кръгла маса

Кръглата маса с учители и директори от професионалните гимназии партньори е инициатива на Електрохолд, която стартира през 2017 година. Целта е всяка учебна година да бъдат обсъдени основните теми на сътрудничество, обмен на опит и добри практики и подкрепа на приема на ученици в електротехнически специалности.

Социална стипендия

Електрохолд, съвместно с фондация „Сирак“, предоставя стипендии на ученици – сираци и полусираци, обучаващи се в професионални гимназии в направление Електроенергетика на лицензионната територия на ЕРМ Запад в Западна България.