Електрохолд Трейд е лицензиран търговец на електрическа енергия на свободен енергиен пазар с лиценз номер Л-191-15/04.07.2005 г., издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране. Срокът на валидността на лицензията е удължен от КЕВР до 2025 г.