Свободният енергиен пазар на електрическа енергия в България стартира през Септ. 2004г. със сключването на първата сделка между производител и индустриален клиент.

Свободният пазар се развива с съответствие с европейските директиви за създаването на единен вътрешен енергиен пазар и на база вътрешното законодателство. Директивите отделят производството от преноса и разпределението на енергия и въвеждат конкуренция в енергийния сектор като целят намаляването на енергийната зависимост на ЕС, повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на навлизането на иновативни технологии.

За последните 12 години на свободен пазар в България участват над 30 производители и над 50,000 крайни клиенти купуващи електрическа енергия от регистрирани търговци. Пазарът дава възможност на клиентите свободно да изберат своя доставчик на електрическа енергия, да договорят индивидуални условия и период на доставка според тяхното потребление и характер на консумацията.

 

Сравнение между регулиран и свободен пазар