Мениджърите на компанията са разпознати от пазара експерти с над 20 години опит в енергетиката. Участвали са в първите сделки на свободен енергиен пазар през 2004г. Подпомогнали са подобряването на пазарната среда и са въвели редица иновативни решения в полза на централите, бизнеса и клиентите.

Владимир Дичев

Главен търговски директор Електрохолд България

Атанас Димов

Изпълнителен директор

Видьо Терзиев

Директор финанси и администрация

Кръстю Икономов

Директор корпоративни продажби и проекти