Визията на компанията е да бъде един от водещите играчи на регионалния енергиен пазар

Мисия

Създаваме добавена стойност за клиентите
Свързваме ефективно производство и бизнес
Налагаме тенденции на пазара
Подобряваме конкуренцията в сектора
Инвестираме в развитие на хората си
Комбинираме технологии с креативни решения
Използваме международен опит

Визия и главни цели

Водещ доставчик на индустриални клиенти
Управление на устойчива балансираща група
Водещ доставчик на бизнес клиенти
Високо ниво на професионално обслужване
Иновации в областта на енергийния сектор