Балансиране

 • Стандартна балансираща група
 • Агрегиране на небалансите
 • Балансиране на ВЕИ
 • Балансиране на индустрия
 • Виртуални под-групи
 • Балансиране на централи

Ние предлагаме

 

 • Участие в стабилна балансираща група
 • Прогнозируеми цени на балансиращата енергия
 • Оптимизации в рамките на балансиращата група
 • Надеждни ИТ системи за обмен и защита на данни
 • 24/7 обслужване на търговските участници
 • Финансова и техническа обезпеченост на процесите

Подходящо за

 • Индуструални клиенти с графици
 • Конвенционални производители
 • Фотоволтаични централи
 • Оператори за технологични загуби
 • Централи на комбиниран цикъл
 • Клиенти с собствено производство

Клиентски ползи
​​​​​​​

 • Управление на разходите за балансираща енергия
 • Намаление на риска от непредвидени събития
 • Нетиране на клиенти с производители
 • Предлагане на цялостни решения за клиентите