Възобновяеми източници

 • Фотоволтаични централи
 • Вятърни паркове
 • Водни електроцентрали
 • Централи на биомаса
 • Когенерации
 • Централи с комбиниран цикъл

Ние предлагаме
​​​​​​​

 • Изкупуване на електрическа енергия, произведена от ВЕИ
 • Ясни ценови ценови параметри без скрити клаузи
 • Гарантиране на условията по договорите
 • Сигурни плащания и стабилност на паричния поток
 • Възможност за контрол на разходите
 • Директен достъп до пазара за производителите

Подходящо за

 • Производители на енергия от ВЕИ
 • Присъединени към мрежи ВН и СН
 • Покритие на всички мрежи
 • С определени референтни цени
 • Почасово измерване на енергията
 • Инвеститори на пазарен принцип

​​​​​​​Клиентски ползи
​​​​​​​

 • Получавате фиксирана цена за енергия
 • Осигурявате сигурност на приходите
 • Предвиждате точно паричния поток
 • Гарантирате сигурност на Вашите кредитори
 • Заплащате енергия и балансиране
 • Развивате дългосрочно партньорство