Енергийни проекти

 • Фотоволтаични централи
 • Енергийна ефективност
 • Енергийна инфраструктура
 • Енергийно обследване
 • Сертификати за спестявания
 • Управление на потреблението

Ние предлагаме
 

 • Иновативни решения за енергийни спестявания
 • Енергиен одит и обследване на обектите
 • Пълен инженеринг на енергоефективни проекти
 • Изграждане на системи за енергиен мениджмънт
 • Продажба на зелени сертификати

Подходящо за

 • Индустриални клиенти
 • Офис сгради и центрове
 • Производства и услуги
 • Инвеститори на пазарен принцип
 • Складови бази и логистика
 • Лечебни и учебни заведения

Клиентски ползи
 

 • Подобряване на енергийната ефективност
 • Изпълнение на мерки от енергийни одити
 • Опазване на околната среда
 • Преминаване към зелена енергия
 • Повишена конкурентноспособност на бизнеса
 • Повишена сигурност на снабдяването
Created with Sketch.