2022

Електрохолд Трейд е новото име на компанията

2021

ЧЕЗ Трейд България се присъедини към семейството на Еврохолд

2019
33% ръст на приходите за 2018г. до рекордните 576 млн. лв.

33% ръст на приходите за 2018г. до рекордните 576 млн. лв.

Общо приходите от продажби на свободен пазар достигнаха рекордните 576 млн. лв. за 2018г. преди отчитане на ефекта от IFRS 15. Това представлява бруто ръст от 33% спрямо резултата за 2017г.

2018
4.35 млн. мвтч доставки и 433 млн. лв. приходи през 2017г.

4.35 млн. мвтч доставки и 433 млн. лв. приходи през 2017г.

ЧЕЗ Трейд България продължава възходящия тренд на развитие на продажбите като през 2017г. реализира 4.35 млн. МВтч доставки на обща стойност 433 млн. лв. на свободен пазар.

2017
391 млн. лв. приходи от продажби за 2016г.

391 млн. лв. приходи от продажби за 2016г.

През 2016г. ЧЕЗ Трейд реализира 391 млн. лв. общи приходи от продажби на свободен пазар. Компанията достави 3.8 млн. МВтч , което отрежда водеща позиция на пазара на крайни клиенти

Вписване в Камара на строителите

Вписване в Камара на строителите

ЧЕЗ Трейд е вписан като строител, Трета група, строежи от енергийната инфраструктура като част от новата дейност на компанията - енергийни проекти и решения за клиентите.

Внедряване на Salesforce Cloud CRM система

ЧЕЗ Трейд е първата енергийна компания, която успешно внедри облачна система за управление на продажбите Salesforce Cloud заедно с официалния представител за България Next Consult

2016

Увеличение на приходите до 324 млн. лв. през 2015г.

ЧЕЗ Трейд България реализира 324 млн. лв. годишни приходи от продажба на енергия на свободен пазар през 2015г. като успешно изпълни над 3.2 млн. МВтч доставки над крайни клиенти и на пазар на едро. Постижението отрежда водещо място на компанията сред търговците на електрическа енергия на свободен пазар

2015

Златно ниво Инвеститори в хората

ЧЕЗ Трейд България получи Златно ниво акредитация по водещия стандарт в света „Инвеститори в хората“. Стандартът е собственост на Британската комисия по заетостта и уменията и развива най-добрите практики в управлението на хората. ЧЕЗ Трейд е първата компания в България акредитирана за златно ниво и една от 3% в света получили най-високото отличие.

2015 - 10 години свободен пазар

ЧЕЗ Трейд България бележи 10 години от участието си на свободен енергиен пазар. За този период компанията реализира успешни продажби на електрическа енергия на свободен енергиен пазар на стойност над 1 млрд. лева. Това нарежда ЧЕЗ Трейд сред водещите играчи в сектора и затвърждава ролята на фирмата за енергетиката в страната.

2014

Удължаване на лиценз за търговия до 2025

Комисията за енергийно и водно регулиране удължи валидността на лиценза за търговия с електрическа енергия на ЧЕЗ Трейд България с 10 години до 2025г. Компанията ще продължи да развива дейността си като един от водещите доставчици на свободен енергиен пазар.

2013

Разрастване на бизнес портфолиото

ЧЕЗ Трейд България успя да развие и разшири портфолиото от бизнес клиенти на свободен енергиен пазар. В следствие промени в нормативната рамка от август 2013г. клиенти на мрежа средно и ниско напрежение с почасово измерване могат да избират свободно доставчик.

2012

Формиране на балансираща група

ЧЕЗ Трейд България формира балансираща група на свободен енергиен пазар, в следствие на промените в Правилата за търговия. Доверие на ЧЕЗ Трейд гласуваха водещи индустриални клиенти от сектори рудодобив, металургия, химия, цимент, стъкло, хартия, услуги и транспорт.

2011

Система за енергиен мениджмънт

ЧЕЗ Трейд България въведе информационна система за управление и балансиране на портфолиото – Xenergie. Системата ще спомогне за по-ефективно прогнозиране на продажбите и покупките, управление на риска и отчитане на дейността.

2009

Участие на пазар на едро

ЧЕЗ Трейд България участва активно на пазара на електрическа енергия на едро. В координация с централния търговски офис в Прага, компанията реализира продажби на съседни енергийни пазари.

2008

Годишни доставки над 1 млн. МВтч

ЧЕЗ Трейд България успя за първи път в своята история да премине границата от годишни продажби на над 1 млн. МВтч на свободен енергиен пазар. Компанията ще продължи да развива пазар на едро и продажбите на клиенти ВН.

2007

Разрастване на индустриално портфолио

ЧЕЗ Трейд България сключи договори с водещи индустриални фирми в областта на леката и тежка промишленост. Клиентите се довериха на ЧЕЗ като гарант за сигурна доставка и професионално отношение.

2006
Първи доставки на пазара

Първи доставки на пазара

ЧЕЗ Трейд България реализира първи продажби на свободен енергиен пазар. Сделката е част от стратегията за активно навлизане на пазара, създаване и разширение на портфолио от индустриални и бизнес клиенти.

2005
Лиценз за търговия

Лиценз за търговия

ЧЕЗ Трейд България получи лиценз за търговия с електрическа енергия издаден от ДКЕВР за период от 10 години. Лицензът ще даде възможност на компанията да продава по свободни цени на крайни клиенти и на пазар на едро.