Електрохолд Трейд подкрепя инициативи в областта на корпоративната социална отговорност. Дружеството подпомага различни дейности в областите на социалния и обществен живот. Тези инициативи са част програмата на ЧЕЗ „Инвестираме в България“.

Програмата подпомага различни сфери на социалния и обществен живот в регионите, в които ЧЕЗ развива дейност, чрез спонсорство, дарения и доброволчески инициативи. По програмата компанията финансира реализацията на проекти в областта на енергийната ефективност, градската среда и природата, подкрепя млади таланти от различни сфери, осъществява доброволчески инициативи.