Електрохолд Трейд подкрепя инициативи в областта на корпоративната социална отговорност. Дружеството подпомага различни дейности в областите на социалния и обществен живот. Тези инициативи са част от програмата „Инвестираме в България“.

Програмата подпомага различни сфери на социалния и обществен живот в регионите, в които Електрохолд развива дейност, чрез спонсорство, дарения и доброволчески инициативи. По програмата компанията финансира реализацията на проекти в областта на енергийната ефективност, градската среда и природата, подкрепя млади таланти от различни сфери и осъществява доброволчески инициативи.