През ноември 2015г. Електрохолд Трейд беше акредитирана със Златно ниво по стандарта „Инвеститори в хората“. Стандартът е собственост на Британската комисия по заетостта и уменията и развива най-добрите практики в управлението на хората.

Компанията е първата в България акредитирана за златно ниво и една от 3% от компаниите в света, сертифицирани по стандарта и получили най-високото отличие по стандарта „Инвеститори в хората“. Електрохолд Трейд покри 186 от 194 възможни критерия в различни области за придобиване на сертификата.

Ключови индикатори

Управление и вдъхновениe на хората
Корпоративни ценности
Въвличане и овластяване на хората
Управление на представянето
Признание и възнаграждение
Структуриране на работния процес
Развитие на уменията в хората
Непрекъснато усъвършенстване
Създаване на устойчив бизнес модел

Ние предлагаме

 • Конкурентно заплащане
 • Работа за голяма компания
 • Динамична работна среда
 • Допълнителни бонуси
 • Отличен и сплотен екип
 • Обучение и развитие

Области на кариерно развитие

 • Търговия на пазар на едро
 • Енергиен баланс
 • Прогнозиране и планиране
 • Финанси и администрация
 • Продажби на крайни клиенти
 • Възобновяеми източници