„Електрохолд Трейд“ ЕАД е 100% дъщерно дружество на "Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани" Б.В., притежавано от „Еврохолд България“ АД

В Еврохолд работят над 6,000 служители в 11 държави от Централна, Източна и Югоизточна Европа. 

Електрохолд Трейд ЕАД продължава да развива и разширява дейността си по търговия на електрическа енергия на пазар на едро, продажби на индустриални и бизнес клиенти, управление на устойчива балансираща гупа, предоставяване на комплексни услуги на бизнес клиенти и предлагане на енергийни решения на клиенти и производители.

В Електрохолд Трейд работят 65 квалифицирани експерта с дългогодишен опит в сектор енергетика.

За да се присъедините към Дружеството, моля, следете активните обяви на следната страница:

https://www.electrohold.bg/trade/bg/karieri/svobodni-pozicii

или на профила на компанията в jobs.bg

https://www.jobs.bg/company/169556

Предимства на Електрохолд Трейд

Златно ниво Инвеститори в хората
Непрекъснато развитие на служителите
Конкурентно заплащане
Отлична работна атмосфера
Динамична среда
Придобиване на специфични знания
Квалифициран персонал
Водещ доставчик на пазара

Области на кариерно развитие

Търговия на пазари на едро
Продажба на крайни клиенти
Прогнозиране и балансиране
Финанси и икономически анализ
Фактуриране и обслужване
Нови енергийни технологии