ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Търгове

Електрохолд ИПС използва електронна платформа за провеждане на търгове Mercell

Процесът на подаване на оферта се извършва изцяло по електронен път. Цялата комуникация между възложителя и участниците в процедурата се осъществява през системата. Процесите, които се извършват по електронен път, са:

  • Подаване на ценова оферта в системата, според изискванията на възложителя
  • Попълване на въпросниците, касаещи изискванията на възложителя
  • Сваляне и прилагане на документи, които възложителят изисква от участниците
  • Задаване на въпроси и искане за разяснения от възложителя
  • Комуникацията между възложителя и участниците се извършва през модул Съобщения