ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Обява за търг за осигуряване на компютърни обучения за базови и специализирани знания за служители на Електрохолд България

На 27.04.2022 г. е обявен публичен търг с предмет:

„Осигуряване на компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания за служители на Възложителя („Електрохолд България“ ЕООД, старо име „ЧЕЗ България“ ЕOOД)“, референтен
CZS22-003.

Офертата трябва да се представи в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Възложител на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 159, БенчМарк Бизнес Център, Дирекция „Тръжни процедури и регистрация“, етаж 2, в срок до 16:00 часа на 19.05.2022 г.

Върху плика участникът посочва: референтен номер и предмет на търга; име, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес на участника.

 

За контакти:

Д. Василева, тел. +359 885538793, email: dimitrinka.vasileva@cez.bg

 

За подробности, моля вижте прикачените файлове: