ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Образователни инициативи за студенти

В нашия екип могат да се реализират специалисти с различна образователна подготовка – електротехнически специалности, информационни технологии, икономика, финанси и др.

Какво предлагаме:

В програмите могат да се включат както ученици последна година на обучение, така и студенти от бакалавърски и магистърски програми в икономически и технически специалности, редовна или задочна форма на обучение.

Кандидатствайте на адрес: careers@electrohold.bg.

 

Академия Енергия за бъдещето

Академия Енергия за бъдещето е част от Стажантската програма и е насочена към студенти от електротехнически специалности. Целта на инициативата е да насърчава развитието на професионални знания, умения и креативност. По време на лекциите се представят ценностите на компанията и дейностите на различните функционални звена. Специалисти от Електрохолд и ЕРМ Запад запознават студентите с основните проекти, по които работят. Участниците се включват и в обучения за развитие на социални и екипни умения, личностно развитие и др.

Стажантска програма

Стажантската програма на Електрохолд е целогодишна и платена. В програмата могат да се включат ученици, завършили средното си образование и студенти от технически, икономически и хуманитарни специалности. Целта на инициативата е стартиране на кариерния път в голяма енергийна компания, прилагане на наученото на практика и придобиване на професионален опит.

Стипендиантска програма Енергия за бъдещето - за студенти

Електрохолд предоставя ежегодно стипендии на студенти от технически университети, разположени на лицензионната територия на ЕРМ Запад в Западна България, в направление Електроенергетика. Студентите получават подкрепа да продължат обучението си по специалността и възможност за професионална реализация в компанията.