Зелена енергия за дм България за първо тримесечие на 20/21 година

Обратно

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД помaга на „дм България“ ЕООД в спазването на екологична политика. За първото тримесечие на финансовата 20/21 година „дм България“ закупи електрическа енергия на свободен пазар, произведена 100% от възобновяеми енергийни източници, представляваща половината от потреблението за  периода. Събитието беше удостоверено и с връчване на  сертификат за зелена енергия, който се базира на гаранции за произход, издадени от EECS – European Energy Certificate System.

Отговорността в dm има много лица. Това се вижда при подбора на асортимента, при многобройните мерки за опазване на околната среда и ресурсите, при работата със служителите, както и при социалния ангажимент, който dm поема ежедневно. „дм България“ иска да предложи на всички възможността да пазаруват осъзнато и по този начин да действат устойчиво спрямо околната среда и природните ресурси. Всичко, което е необходимо за това, са компетентни съвети на колегите ни в магазините, както и асортимент, който предлага устойчиви алтернативи във всички области. С тази допълнителна инициатива „дм България“ затвърди своите позиции като екологично ориентирана компания.

ЧЕЗ Трейд подпомага екологично ориентираните компании да прилагат принципите на устойчивото развитие, осигурявайки им най-добро съотношение на енергия, произведена от различни възобновяеми  източници.

Още новини