Решения на КЕВР за цените на електроенергията и референтните цени за ВЕИ

Обратно

КЕВР публикува Решение № Ц-29 от 01.07.2020 за цените на електрическата енергия в сектор "Електроенергетика" за новия регулаторен период от 01.07.2020 до 30.06.2021, както и Решение № 27 ОТ 01.07.2020 за преференциалните цени на енергия произведена от ВЕИ, енергия от биомаса и определяне на премии за ВЕИ  с мощност 1 mw и над 1 mw.

На база на решението се определят регулираните цени за пренос и разпределение през електропреносната и електроразпределителните мрежи, цена задължения към обществото.

КЕВР определя различните пазарни цени по технологии за слънчева енергия, енергия от вятърни централи, водни централи, биомаса, високоефективно комбинирано производство.

Източник: Комисия за енергийно и водно регулиране: www.dker.bg

Още новини