Промяна в банкова сметка на ЧЕЗ Трейд България ЕАД в УниКредит Булбанк АД

Обратно

Уважаеми Клиенти,


С настоящoто Ви уведомяваме за настъпила промяна на обслужващата банка и банковата сметка на ЧЕЗ Трейд България ЕАД.

Считано от 29.07.2021г. ЧЕЗ Трейд България ЕАД ще използва услугите на УниКредит Булбанк АД като обслужващата банка.

Моля, считано от 29.07.2021г. да насочвате всички плащания по фактури за доставена електрическа енергия и други продукти и услуги по сметката на УниКредит Булбанк АД.

Клиентите ще бъдат уведомени индивидуално по ел. поща от официалния електронен адрес на Дружеството

Новата банкова сметка на Дружеството ще бъде също така отразена във всички фактури издадени след 29.07.2021г. от ЧЕЗ Трейд България ЕАД

Благодарим за доверието!

Още новини