Промени в ЗЕ във връзка с излизането на свободния пазар на електроенергия

Обратно

Промени в Закона за енергетиката, във връзка с излизането на свободния пазар на фирми, присъединени към мрежа ниско напрежение

В Държавен вестник бр. 57 от 26.06.2020 г. бяха публикувани промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетика, във връзка с либерализирането на пазара на електрическа енергия.

Промените дават срок до 30 септември 2020 г. на стопански клиенти НН, да се регистрират на свободен пазар на електрическа енергия и да изберат лицензиран доставчик на електрическа енергия.

Въвежда се също така задължение на КЕВР да създаде и поддържа платформа на която търговците на електроенергия ще качват офертите си за клиенти с годишна консумация под 100 МВтч/г.

Повече информация за процеса на смяна на доставчик на електроенергия на нашата секция:

https://www.electrohold.bg/trade/bg/svoboden-pazar/vyprosi-i-otgovori

Ако желате да получите оферта за излизане на свободния пазар на електроенергия през 2020, кликнете тук:

https://www.electrohold.bg/trade/bg/produkti/biznes

Още новини