Нови сертификати за управление на качеството в Електрохолд Трейд

Обратно

Електрохолд Трейд ЕАД, премина успешно ресертификационни одити на системата за управление на качеството в съответствие с четирите стандарта, които дружеството притежава.

Одитите бяха проведени през месец май от международната сертифицираща организация ТЮФ НОРД България ЕООД, която не констатира несъответствия. По време на заключителната среща външните одитори заявиха, че са напълно удовлетворени от ефективността на системите за управление на качеството на дружеството, изпълняваните процеси, високата степен на ангажираност и добра организация на служителите, участващи в проведения одит.

Електрохолд Трейд ЕАД е сертифицирана по следните стандарти:

  • ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството
  • ISO 14001:2015 - Система за управление на околната среда
  • ISO 45001:2018 - Система за управление на здравето и безопасност при работа
  • ISO 50001:2018 – Система за управление на енергиен мениджмънт.

Още новини