ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Цени на доставчик от последна инстанция по утвърдена от КЕВР методика

Oт 01.11.2021 година, цената за обектите с почасово измерване се изчислява на база индивидуалното потребление на всяка точка.

Стандартизирани товарови Профили на Електроразпределителни мрежи Запад за 2021 г.  Средно претеглена цена за месец май 2022 г.*
CEZ B1 401.86 лв.
CEZ B2 393.92 лв.
CEZ B3 403.79 лв.
CEZ B4 399.20 лв.
CEZ B5 399.28 лв.
CEZ H1 407.02 лв.
CEZ H2 405.31 лв.
CEZ S1 414.06 лв.
 

* Цената не включва Задължения към обществото, която се определя от КЕВР, както и ДДС, акциз или други нормативно определени надбавки.

Уважаеми клиенти,

На 29.10.2021 г. в бр. 90 на Държавен вестник беше обнародвана Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Същата влиза в сила от деня на обнародването й и ще бъде прилагана за всички клиенти на Дружеството по лицензия ДПИ за изчисление на цените на консумираната от тях енергия считано от 01.11.2021 г.

Всички клиенти заплащат и утвърдените цени за мрежови услуги, съгласно Решение Ц-27 от 01.07.2021 г.

Цената при ДПИ се определя съгласно:

Е-заявка за договор с ДПИ