ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Цени на доставчик от последна инстанция по утвърдена от КЕВР методика

Oт 01.11.2021 година, цената за обектите с почасово измерване се изчислява на база индивидуалното потребление на всяка точка.

Стандартизирани товарови Профили на Електроразпределителни мрежи Запад за 2023 г.  Средно претеглена цена за месец април 2023 г.*
ERM B1 207.60 лв.
ERM B2 201.99 лв.
ERM B3 207.65 лв.
ERM B4 206.36 лв.
ERM B5 205.67 лв.
ERM H1 211.75 лв.
ERM H2 212.58 лв.
ERM S1 219.96 лв.

 

* Цената не включва Задължения към обществото, която се определя от КЕВР, както и ДДС, акциз или други нормативно определени надбавки.

 

Уважаеми клиенти,

На 29.10.2021 г. в бр. 90 на Държавен вестник беше обнародвана Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Същата влиза в сила от деня на обнародването й и ще бъде прилагана за всички клиенти на Дружеството по лицензия ДПИ за изчисление на цените на консумираната от тях енергия считано от 01.11.2021 г.

Всички клиенти заплащат и утвърдените цени за мрежови услуги, съгласно Решение Ц-27 от 01.07.2021 г.

Цената при ДПИ се определя съгласно:

Е-заявка за договор с ДПИ