ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Цени на доставчик от последна инстанция по утвърдена от КЕВР методика

Oт 01.11.2021 година, цената за обектите с почасово измерване се изчислява на база индивидуалното потребление на всяка точка.

Стандартизирани товарови Профили на Електроразпределителни мрежи Запад за 2022 г.  Средно претеглена цена за месец декември 2022 г.*
CEZ B1 518.78 лв.
CEZ B2 522.91 лв.
CEZ B3 555.73 лв.
CEZ B4 529.31 лв.
CEZ B5 538.30 лв.
CEZ H1 517.12 лв.
CEZ H2 504.62 лв.
CEZ S1 424.63 лв.

* Цената не включва Задължения към обществото, която се определя от КЕВР, както и ДДС, акциз или други нормативно определени надбавки.

Уважаеми клиенти,

На 29.10.2021 г. в бр. 90 на Държавен вестник беше обнародвана Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Същата влиза в сила от деня на обнародването й и ще бъде прилагана за всички клиенти на Дружеството по лицензия ДПИ за изчисление на цените на консумираната от тях енергия считано от 01.11.2021 г.

Всички клиенти заплащат и утвърдените цени за мрежови услуги, съгласно Решение Ц-27 от 01.07.2021 г.

Цената при ДПИ се определя съгласно:

Е-заявка за договор с ДПИ