ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Услуги

Електронни услуги

Вход
SMS услуги

Регистрирай се
Електронна фактура

Вход
Необходими документи  
Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)  
Договор за присъединяване при новопостроени или същесвуващи обекти с прекратени договори за продажба ел. енергия  
Удостоверение за въвеждане в експлоатация при новопостроени обекти  
Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди ИЗТЕГЛИ
При наем: Декларация от наемодател при пререгистрация ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ)  
Удостоверение за въвеждане в експлоатация при новопостроени обекти  
Заявление за продажба на електрическа енергия за битови нужди ИЗТЕГЛИ
При наем: Декларация от наемодател при пререгистрация ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
При заявка с КЕП: Подписана регистрационна форма  
При заявка в Търговски център: Заявление за електронно обслужване  ИЗТЕГЛИ 

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 2 дни

Необходими документи  
При електронна заявка: Подписана регистрационна форма  
При заявка в Търговски център: Заявление за електронна фактура ИЗТЕГЛИ 

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 2 дни

Необходими документи  
При електронна заявка: Подписана регистрационна форма  
При заявка в Търговски център: Заявление за SMS услуги ИЗТЕГЛИ 

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 2 дни

Необходими документи  
Заявление за услуги ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 21 дни

Необходими документи  
Заявление за услуги  ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: 8 лв. / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за услуги ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: 7 лв. / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за услуги ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: 7 лв. / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Уведомление относно неполучаване на фактури ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за разсрочване на задължения ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 2 дни

Необходими документи  
Заявление за възстановяване на сума ИЗТЕГЛИ
При банкова сметка на различно от титуляря лице: Декларация за съгласие за възстановяване сума ИЗТЕГЛИ
Удостоверение за банкова сметка издадена от банката обслужваща сметката  
Оригинален платежен документ  

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за възстановяване на сума ИЗТЕГЛИ
При банкова сметка на различно от титуляря лице: Декларация за съгласие за възстановяване сума ИЗТЕГЛИ
Удостоверение за банкова сметка издадена от банката обслужваща сметката  
Оригинален платежен документ  

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 7 дни

Необходими документи  
Заявление за възстановяване на сума ИЗТЕГЛИ
При банкова сметка на различно от титуляря лице: Декларация за съгласие за възстановяване сума ИЗТЕГЛИ
Удостоверение за банкова сметка издадена от банката обслужваща сметката  
Оригинален платежен документ  

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 3 дни

Необходими документи  
Заявление за отправяне на възражение ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: безплатна / Срок за изпълнение: 21 дни

Необходими документи  
Заявление за услуги ИЗТЕГЛИ

Цена с ДДС: до 10 обекта - 180 лв, / Срок за изпълнение: 10 дни
11-30 обекта - 240 лв. / Срок за изпълнение: 10 дни
31-50 обекта - 360 лв. / Срок за изпълнение: 10 дни
над 50 обекта - по индивидуална ценова оферта