ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Стани клиент

Когато обектът Ви все още няма монтиран електромер или се преминава от захранване за строителни нужди към постоянно захранване, е необходимо процесът по присъединяване с Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД да е приключил. След това можете да ни посетите и да заявите регистрация за новия обект, за да стартира продажбата на електроенергия.
Строителните и временните обекти се считат за обекти за стопанско ползване и се регистрират като такива, дори заявителят да е физическо лице.


Важно: При присъединяване на повече от 5 (пет) потребителя по един договор за присъединяване, услугата за сключване на договор за продажба и поставяне на индивидуални електромери се заявява масово от инвеститора или надлежно упълномощено лице.


Тъй като новите обекти се снабдяват с електрическа енергия при условията на чл. 95а от Закона за енергетиката от Доставчик от последна инстанция се сключва Договор с Доставчик от последна инстанция с описан обект в Приложение 1 към договора. Договорът ще Ви бъде предоставен за подпис при обработка на заявката в Търговски център или ще Ви бъде изпратен за подпис с КЕП при електронна заявка.
Цените за снабдяване на доставчик от последна инстанция се определят съгласно утвърдена от КЕВР методика и не се определят от „Електрохолд Продажби“ ЕАД. С актуалните цени, можете да се запознаете тук.


След извършване на услугата имате възможност да договорите цените си за снабдяване и да сключите договор за продажба с „Електрохолд Продажби“ ЕАД на свободен пазар. 
Вземете своята оферта от „Електрохолд Продажби" ЕАД!

 

За заявка на услугата се подава Заявление за сключване на договор/споразумение за продажба на електрическа енергия с Доставчик от последна инстанция.
Предоставя се Становище и/или Договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа с Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД. Необходимо е процесите по присъединяване да са изпълнени преди да има възможност да се пристъпи към стартиране на продажба.
Необходимо е да предоставите документ за собственост или права върху имота. При наемни отношения се предоставя и договор за наем. Ако сте упълномощено лице, следва да предоставите нотариално заверено пълномощно с нужните права. В случай че в документа за собственост обектът не е описан като завършен и въведен в експлоатация, е необходимо да се предостави и удостоверение за въвеждане в експлоатация или търпимост.


За наематели: За прехвърляне на партидата на името на наемател трябва да имаме декларираното съгласие на наемодателя. Наемодателят попълва Декларация за съгласие от наемодател и я подписва лично пред наш служител, заверява я пред нотариус или се предоставя електронно, подписана с валиден КЕП.


При захранване за строителни нужди се предоставя разрешението за строеж. 
При временно захранване се предоставя разрешението за поставяне на обект или за осъществяване на събитието. 

В процеса на приемане или обработка на заявката е възможно да Ви помолим за допълнителни документи.
Услугата можете да заявите с валиден КЕП (квалифициран електронен подпис) или в удобен търговски център. При допълнителни въпроси за услугата, проверете секцията Често задавани въпроси или се Свържете с нас.