ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

Регистрация на свободния пазар

Процедурите за регистриране на свободния пазар на електрическа енергия и смяна на доставчика на електрическа енергия са разписани, както следва:

За да Ви регистрираме на свободен пазар с доставчик Електрохолд Продажби ЕАД е необходимо да сключим Договор за покупко-продажба на електрическа енергия. 
Може да вземете своята оферта като посетите секция Оферти и договори или се свържете с нас.
В зависимост от това дали партидата е регистрирана на Ваше име или предстои Пререгистрация на Ваше процедурите се стартират както следва:

След сключване на договора за продажба ще извършим смяната на доставчик от Ваше име.
Процедурите за смяна на доставчик се стартират между 1-во и 10-то число на месеца, като смяната на доставчика на електрическа енергия/координатора на балансираща група влиза в сила винаги от 1-во число на месеца следващ месеца на подаване на заявката. Подадените заявки след 10-то число на месеца стартират процедурата по смяна на доставчик от 01-во число на следващия месец.

След сключване на договора за продажба, процедурата по смяна на ползвател или ползвател и доставчик се инициира от крайния клиент пред съответното електроразпределително дружество.
За регистрираните процедури за смяна на ползвател/ смяна на ползвател и доставчик до 10-то число на месеца, смяната на ползвател и доставчик влиза в сила от 1-во число на следващия месец. В случай че заявлението бъде подадено след 10-то число на месеца, промяната на ползвателя влиза в сила от 1-во число на следващия месец, като обектът ще бъде регистриран при доставчик от последна инстанция. След което се преминава през описаната по-горе Процедура за смяна на доставчик, която ще извършим от Ваше име.
Задължителни условия, за да се стартира процедура по смяна на доставчик, смяна на ползвател и смяна на ползвател и доставчик са:

Повече информация за процедурите разгледайте Енергиен пазар, свържете се с нас, както и на електронната страница на съответния мрежови оператор, към който е присъединен обекта Ви: