ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

15 март 2023

Yettel и Cetin подписаха 10-годишен договор за доставка на зелена енергия с Eлектрохолд

Yettel и CETIN България сключиха 10-годишен договор за доставка на електроенергия от възобновяеми източници с Електрохолд.  Основна част от потреблението на двете компании ще бъде осигурена от 123 MW фотоволтаична централа, която предстои да бъде завършена през пролетта на 2023 г. Цялостното управление на покупката и реализация на доставката ще се осъществява от водещия търговец Електрохолд Трейд. Дружеството е част от Групата Електрохолд, собственост на най-големия публичен холдинг в България – Еврохолд.

Yettel България и CETIN България са част от PPF Telecom Group, като работят заедно по цялостната стратегия за устойчиво развитие на групата. През август 2022 г. PPF Telecom Group се ангажира публично да определи цели за редуциране на емисиите на парникови газове в съответствие с критериите за оценяване на Инициативата за научнообосновани цели Science Based Targets (SBTi). Към момента групата изготвя цялостна програма за постигането на своите намерения,  като сделката между Yettel България, CETIN България и Електрохолд Трейд е първата голяма стъпка в плана за декарбонизация на дружествата.

„Електрическата енергия, използвана за нуждите на бизнеса, е един от основните източници на въглеродни емисии в телеком индустрията. Затова и споразумението с Електрохолд ще доближи Yettel до изпълнение на плановете за декарбонизация и до изграждането на една изцяло зелена мрежа, захранвана от възобновяеми източници“, каза Джейсън Кинг, главен изпълнителен директор на Yettel. „Това е изключително важен аспект от изпълнението на ESG стратегията на Yettel България.“

„Тази забележителна сделка е важен етап от партньорството ни с Електрохолд и огромна стъпка към намаляването на отпечатъка ни върху околната среда. Надяваме се с този проект да се превърнем в модел за подражание, когато става дума за правене на бизнес по модерен и устойчив начин”, заяви Петър Мудринич, главен изпълнителен директор на CETIN България.

„Бихме искали да благодарим на Yettel и CETIN за доверието в Електрохолд. Сделката е една от първите в България за период от 10 години по свободно договорени цени и показва началото на нова тенденция на пазара в унисон със зеления преход. По проекта в продължение на няколко месеца работи екип от търговци, финансисти, инженери, вътрешни и външни консултанти. Със съдействието на адвокатската кантора Wolf Theiss приложихме най-добрите практики в областта на дългосрочните договори от типа PPA (power purchase agreements). Договорът ще гарантира стабилни и предвидими приходи за инвеститорите и кредиторите от една страна, както и конкурентна цена и фиксирани разходи за електроенергия за клиента от друга страна“, каза Карел Крал, главен изпълнителен директор на Електрохолд България.

„Договорът с Yettel и CETIN е част от стратегията на Електрохолд за развитие в областта на управлението на производството от ВЕИ. Разработихме продукт специално за индустриални и корпоративни клиенти, които искат да бъдат зелени, независими от волатилността на цените на горивата и отговорни към природата и обществото. Разполагаме с необходимите материално-технически и финансови ресурси, както и с опитен и професионален екип с фокус енергиен мениджмънт на портфолио от клиенти и ВЕИ“, допълни Атанас Димов, изпълнителен директор на Електрохолд Трейд.

За компаниите:

Yettel България, част от PPF Group, е телекомуникационна компания, предоставяща свързаност на над 3 милиона потребители с хора, устройства и бизнеси. През 20-годишната си история на българския пазар компанията изгради силна репутация на пионер в областта на безжичните мрежи. Днес Yettel България има повече от 1800 служители, разполага с над 180 магазина за продажба на дребно, а мобилната й мрежа покрива над 99% от населението на България.

Yettel България 

Отдел „Корпоративни комуникации“

pr@yettel.bg

Следвайки успешната формула на CETIN Group в Чешката република, иновативният модел е приложен и в България, Сърбия и Унгария за първи път през юли 2020 г. CETIN България се превръща в един от водещите доставчици на телекомуникационни услуги на едро, базирани на инфраструктура и собственик на мрежата, спечелила 5 поредни Best in Test сертификата от независимата организация за измерване качеството на инфраструктурата umlaut.

CETIN България

info@cetinbg.bg

Електрохолд Трейд е първият лицензиран търговец на електрическа енергия в България. От създаването си през 2005 г. до 2022 г. компанията е доставила близо 45 млрд. KWh електрическа енергия на бизнес клиенти. Дружеството търгува на пазара на едро, предоставя решения за индустриални и корпоративни клиенти и управлява водеща балансираща група.

Електрохолд

Корпоративни комуникации

е-mail: communications@electrohold.bg