ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

02 ноември 2020

Втори гимназист получава социална стипендия от ЧЕЗ

ЧЕЗ се включи като дарител за втора поредна година в програмата „Нашето бъдеще“ на фондация „Сирак“. Дружеството предоставя едногодишни стипендии на сираци и полусираци от професионални гимназии с технически профил на територията на Западна България. Новият стипендиант на ЧЕЗ е ученик от 10-и клас на Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в гр. Самоков.

За стипендия на ЧЕЗ могат да кандидатстват ученици - сираци или полусираци, които се обучават редовно в професионалните гимназии в Западна България в направление „Електроенергетика“. Те трябва да имат общ успех от предходния срок, равен или по-висок от много добър 4,50. Подборът се извършва чрез оценка по документи от съвместна комисия между фондация „Сирак“ и ЧЕЗ. Стипендията е в размер на 1440 лв. за една календарна година. Социална стипендия продължава да получава и първият победител в конкурса, който сега е 12-и клас в професионалната гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров“ в София.

„Развитието на професионалното образование в България е център на политиката на ЧЕЗ за корпоративна социална отговорност. Подпомагайки инициативата на нашия партньор – фондация „Сирак“, ние не само развиваме стипендиантската си програма, но и продължаваме да помагаме на младите хора, избрали професията на енергетика, да осъществят своята реализация в България. Пожелавам на стипендиантите ни да продължават да бъдат мотивирани, да не спират да учат упорито, да бъдат устремени и да вярват във възможностите си. Да не се плашат от трудностите и да дават най-доброто от себе си и по време на обучението си, и по време на професионалното си развитие“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

„За пореден път с тази стипендия, ние, заедно с ЧЕЗ, казваме на нашите деца, загубили родители, че техните усилия за постигане на добро професионално образование и реализация са със специално значение за нас и винаги могат да разчитат на нашата подкрепа в усилията си да преодоляват предизвикателствата“, каза Маргарита Матева–Йорданова, председател на фондация „Сирак“.

ЧЕЗ развива дългосрочна политика в подкрепа на професионалното образование в България. Част от тази политика е конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“. Той стартира през 2012 г. и е насочен към ученици от 12 клас на професионалните технически гимназии на територията на Западна България. Освен стипендия, победителите в конкурса получават и възможността да кандидатстват с оценката от изпита във висши учебни заведения с технически профил на територията на Западна България, както и да започнат своя професионален път в Групата ЧЕЗ в България. През 2018 г. Дружеството разшири конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, като включи в него и студенти от електротехнически специалности. Досега в състезанието са кандидатствали над 900 ученици и студенти, от които 66 са получили стипендии.

Повече подробности за конкурса и правилата можете да намерите на сайта: www.stipendiant.com.

 

публикувано
 
Ноември 2020