ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

05 ноември 2020

Техническият университет и ЧЕЗ задълбочават сътрудничеството си в подготовката на кадри

Техническият университет–София и ЧЕЗ ще си сътрудничат в подготовката на кадри за българската енергетика и в популяризирането на сектора сред младите хора. С общи усилия те ще подпомагат професионалното образование в областта на електроенергетиката и ще работят за сближаване на образователната система и нуждите на реалния бизнес. На официална церемония в ТУ-София регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал и ректорът на ТУ проф. д-р инж. Иван Кралов подписаха споразумение за стратегическо партньорство. Това е второ споразумение между страните и обхваща многообразието от дейности, по които те са установили партньорски отношения през годините.

„Подпомагането на професионалното образование е основен елемент в стратегията на ЧЕЗ за устойчиво развитие. Целта на дружеството като работодател е да създава успешни и мотивирани специалисти и да им даде възможности за професионално и личностно развитие в областта на българската енергетика. Техническият университет е наш основен партньор в постигането на тази цел”, заяви Карел Крал.

„Горд съм, че Техническият университет – София има много добри традиции във взаимодействието с бизнеса. Изказвам лично благодарността си към Вас, г-н Крал, защото споразумението ще ни открие още повече възможности за привличане на студенти, които да развиват своите професионални компетенции в областта на енергетиката. Наша задача е да накараме студентите да решават реални казуси в различни проекти и в бъдеще най-важното развитие за тях ще бъде казусно ориентиране към различни професии“, каза проф. Кралов. Той връчи на регионалния мениджър на ЧЕЗ за България юбилеен златен медал по случай 75-тата годишнина на ТУ–София.

ЧЕЗ развива дългосрочна политика в подкрепа на професионалното образование в България. Част от тази политика е устойчивото партньорство с професионалните гимназии и висшите учебни заведения с профил „Електроенергетика“.  ЧЕЗ беше една от първите компании, която се включи в проекта ДОМИНО за развитие на дуалното обучение по електротехника и през 2019 г. получи отличие за най-добри социални придобивки за учениците в дуална форма на обучениe. През 2020 г. ЧЕЗ създаде специализиран сайт „Енергия за бъдещето“, чрез която да насърчи и мотивира младите хора да изберат електроенергетиката за своя кариера.

Професор Кралов (вдясно) връчи на регионалния мениджър на ЧЕЗ за България медал по случай 75-тата годишнина на ТУ-София.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България г-н Карел Крал (вляво) и ректорът на Техническия университет проф. Иван Кралов подписаха меморандум за продължаване на стратегическото си партньорство

публикувано
 
Ноември 2020