ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

16 април 2022

Станахме партньор по проект „Ученически практики - 2“

Включихме се като партньор по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съвместно с ПГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Дупница.

По време на проекта ще се провежда практическо обучение, подкрепено с дигитални уроци по теми, засягащи професионалната реализация на учениците. В обучението ще се включат 10 ученици от 11 клас, обучаващи се в специалност „Електрообзавеждане на производството“, по професия „Електротехник“.

От страна на Електрохолд в провеждането на практическото обучение ще се включат наставници – специалисти в областта на Електроенергетиката, а дигиталните уроци ще бъдат проведени от д-р инж. Величко Атанасов, Главен инженер методическо управление в Дирекция Експлоатация и поддържане.

Проектът ще протече в рамките на учебната 2021/2022 г.