ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

25 юни 2024

ЕРМ Запад приема самоотчети във връзка с новата цена на електроенергията

СОФИЯ, 25.06.2024 г. – Във връзка с определяне от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на нови цени на електроенергията, в сила от 01.07.2024 г., „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад) предоставя възможност на клиентите да подадат самоотчет. Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, може да подадат данните:

•           през уебсайта www.ermzapad.bg: секция „За клиента“, меню „Отчитане на електромери“, подменю „Деклариране на показания“ Самоотчет (electrohold.bg)

•           на имейл klienti@ermzapad.bg

•           на телефонна линия 0700 10 010 (автоматично меню)

•           в търговските центрове на Електрохолд.

При самоотчета клиентите трябва да посочат показанията на електромера по всички тарифи, клиентски номер, абонатен номер, трите имена на титуляря и адреса на обекта, за който се декларират данните.

Въз основа на подадената информация ще се отчете потреблението на обекта към 30.06.2024 г., включително. Самоотчетите се приемат до 04 юли.

Фактурите, които доставчикът на електроенергия „Електрохолд Продажби“ ще издаде на клиентите на регулиран пазар за месец юли, ще съдържат информация за консумираната електроенергия за два отчетни периода – по стари и по нови цени.