ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

19 октомври 2022

ЕРМ Запад представи участието си в международен проект за опазване на птиците по Дунав

Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД и Българското дружество за защита на птиците (БЗДП) представиха подробности около участието си в мащабен международен проект по програмата LIFE на Европейската комисия за опазване на птиците по река Дунав. Проектът „Транснационално сътрудничество за опазване на птиците по поречието на Дунав“ (със съкратено наименование „Безопасен полет за птиците на Дунав“) стартира през 2020 г. и ще се изпълнява до 2026 г.

В него си партнират 15 организации от седем държави, разположени по поречието на р. Дунав - Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Словакия и Сърбия. Целта му е да допринесе за опазване на защитени видове птици, които обитават територията в близост до река Дунав. Основните дейности са провеждане на теренни проучвания, локализиране на рисковите стълбове от електроразпределителната инфраструктура и тяхното обезопасяване. Общият бюджет е близо 6.6 млн. евро.

„Включването на ЕРМ Запад в подобен мащабен транснационален проект е огромна отговорност. Планирано е да бъдат изолирани над 1200 електрически стълба и да бъдат поставени 1350 дивертора на най-рисковите въздушни проводници, за да са по-видими те за птиците в полет. Целта е да запазим живота на много видове птици, които загиват в резултат на токов удар или сблъсък с проводниците“, каза Крум Гледжарски, ръководител  отдел „Управление на качеството“ в ЕРМ Запад.

„Сътрудничеството между неправителствения сектор и бизнеса е от огромно значение за опазване на природата и биологичното разнообразие. Река Дунав е един от най-важните миграционни коридори, както и място за гнездене и зимуване за много видове птици от Европа. Над 300 вида птици, част от  които  световно застрашени, се срещат тук, като някои от тях понякога стават жертва на опасни електропроводи“, допълни Свилен Чешмеджиев от БЗДП.

Проектът „Безопасен полет за птиците на Дунав“ е продължение на дългосрочната политика на ЕРМ Запад за съхраняване на биологичното разнообразие. Това е втори голям проект, по който компанията си сътрудничи с БЗДП по програма LIFE на ЕС. През 2017 г. ЕРМ Запад (тогава ЧЕЗ Разпределение България АД) стартира проекта „Живот за птиците“, чиято цел е да се обезопасят въздушните електропроводи в зоните от Натура 2000 и да се осигури възможности за безопасно гнездене на редки и застрашени видове птици на територията на Западна България. Като част от този проект е планирано създаването на прототип за безопасен за птиците стълб, който би могъл да се използва и от други електроразпределителни предприятия. През септември 2022 г. Европейската комисия определи „Живот за птиците“ като „Проект с обществено значение“.