ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

07 юли 2023

ЕРМ Запад очаква указания от КЕВР за прилагане на измененията в Наредба №6

Във връзка с изменения в Наредба №6/2014 г., обнародвани в Държавен вестник на 27 юни 2023 г., ЕРМ Запад се обърна към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с искане за указания как да се прилагат промените. Те касаят присъединяването на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и обекти на клиенти към електропреносната мрежа при временна схема на достъп, която да бъде приложена до осъществяване на необходимото разширяване или реконструкция на електропреносната мрежа.

Доколкото действащата нормативна уредба не допуска присъединяването на обекти към електроразпределителните мрежи при временни схеми, ЕРМ Запад се обърна към регулатора за тълкуване и указания по отношение на приложимостта на разпоредбите на Наредба №6, регламентиращи присъединяването към електропреносната мрежа при временна схема, за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

До момента не са получени указания от регулатора, което не позволява да бъдат присъединявани обекти при временна схема. След получаване на указания от КЕВР дружеството ще ги оповести на интернет страницата си.