ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

12 май 2022

Eлектрохолд представи новата си бранд идентичност

Електрохолд, част от най-големия публичен холдинг в страната - Еврохолд, представи новата си визуална и корпоративна идентичност на събитие в София на 11 май.

Електрохолд България управлява дейността на седемте дружества, които Еврохолд придоби от чешката държавна енергийна компания CEZ Group през миналата година, посредством дъщерната си Eastern European Electric Company B.V. Групата обслужва близо 3 млн. клиенти и включва водещите компании в областта на разпределението, снабдяването и търговията с електроенергия в България.

Новият брандинг

Новата бранд идентичност отразява мисията на Електрохолд - динамично развиваща се компания, която осигурява енергия, инвестира устойчиво в дигитализация и модернизация на мрежата си и работи за подобряване качеството на живот на своите клиенти. Тя пресъздава и ценностите на дружествата от групата - професионализъм, отговорност, ефективност, стабилност, доверие и иновативност. Новата визуална идентичност включва нови имена, лога, сайтове и обновен цялостен корпоративен дизайн. “Решихме да заложим на еволюционно развитие на бранда ни. Логото и дизайнът показват приемственост с предишната идентичност на компанията ни, която винаги е била стабилен и надежден партньор. В същото време те утвърждават новата ни принадлежност - ние сме част от водеща група в Централна и Югоизточна Европа, която непрекъснато разширява дейността си в региона. С новия бранд подчертаваме и позицията си на лидер на българския пазар,” заяви Карел Крал, главен изпълнителен директор на групата Електрохолд в България.

Най-големият доставчик на електроенергия за битови потребители и малки и средни предприятия в страната се казва Електрохолд Продажби АД, а най-големият търговец и доставчик за големи индустриални клиенти е Електрохолд Трейд ЕАД. Операторът на електроразпределителната мрежа в Западна България - най-голямата в страната с обща дължина над 58 000 км, вече се нарича Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД). Наименованията са вписани в Търговския регистър.

Процесът по ребрандиране на търговските центрове и другите обекти на компаниите ще завърши до няколко месеца. “Освен приемственост, изборът и комбинацията от цветове е продиктуван и от развитието и процеса на трансформация на компанията ни,” коментира Десислава Бориславова, ръководител направление “Връзки с обществеността и комуникации” на Електрохолд България. “Оранжевото символизира положителна енергия и емоция. То излъчва светлина, топлина и уют. Това е и цветът на новото поколение, което израства в нашата компания. Формите и шрифтовете също са осъвременени, което допълва модерната визия на бранда. С новата идентичност искаме да потвърдим на всички наши клиенти, че Електрохолд е техният най-добър и стабилен партньор в сектора,” каза още Десислава Бориславова.  

На снимката от ляво надясно:  Десислава Бориславова – ръководител Връзки с обществеността и комуникации на Електрохолд България, Георги Миков - изпълнителен директор на ЕРМ Запад, Карел Крал – главен изпълнителен директор на Електрохолд България, Владимир Дичев – главен търговски директор на Електрохолд България

Инвестиции в е-услуги, дигитализация, модернизация и образование

Приоритет на Електрохолд е повишаване качеството на услугите и подобряване обслужването на клиентите. Към момента са дигитализирани над 80% от услугите на Електрохолд Продажби и над 90% от тези на ЕРМ Запад. Над половин милион клиенти използват е-фактура, а повече от 200 хил. имат регистрация за sms услуги. Новите корпоративни сайтове също са съобразени с нуждата от дигитално обслужване. “Отчитаме силен интерес към електронните услуги и използвам възможността да призова всички клиенти да се възползват от тях. Пести време, усилия и средства”, коментира Карел Крал.    

Другият фокус ще бъде върху инвестициите в дигитализация и модернизация на мрежата на ЕРМ Запад и услугите ѝ. От началото на 2021 г. до края на 2023 г. в това направление ще бъдат вложени близо 300 млн. лева. „Подготвяме мрежата за електроенергетика от ново поколение и същевременно работим усилено за спазване на основния ни ангажимент - поддръжка на най-голямата мрежа в страната и непрекъснатост на доставките. Това е привилегия, но и голяма отговорност. Ангажирани са усилията на над 3000 служители,” отбеляза Карел Крал.

Проектите, които се реализират в момента, включват технологии от последно поколение за наблюдение на мрежата в реално време и нейното управление, постоянен мониторинг на потреблението и оптимално използване на екипите. Внедряват се дронове и се използва изкуствен интелект, което е важна предпоставка за развитието на икономиката на бъдещето.

Електрохолд ще следва политиката си на отговорен инвеститор в обществото. Ключов елемент в концепцията за устойчивото развитие на компанията е подкрепата за професионалното образование, опазването на природата и подобряването на градската среда. „С новия бранд се позиционираме като модерен и атрактивен работодател. Ще продължим да надграждаме програмите си за развитие на млади таланти,” коментира Евгения Накова, директор “Човешки ресурси” на Електрохолд.

Синергия, нови услуги, стратегическа визия и експанзия

Новата бранд идентичност на Електрохолд е поредна стъпка в стратегията на Еврохолд.  През следващите години холдингът ще се фокусира върху развитието на застрахователния и енергийния си бизнес. Застрахователният подхолдинг на групата - Eвроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), развива дейност в 13 държави в Централна и Източна Европа, където обслужва 4 млн. клиенти. В България и Румъния ЕИГ е сред лидерите на пазара. В застрахователния бизнес приоритет ще е органичният растеж, диверсификацията на продуктовото портфолио и повишаването на рентабилността.

Разширяване на дейността се предвижда за енергийния бизнес. “Ще търсим възможности за експанзия в съседни на България държави. Целта ни е да станем лидер в Централна и Източна Европа и в този сектор,” каза Асен Христов, председател на надзорния съвет на Еврохолд

Еврохолд цели синергия между застрахователния и енергийния си бизнес. Предвижда се предоставянето на широко портфолио от услуги за клиентите на холдинга. “Това ще донесе редица ползи и предимства за потребителите. Наред с електричество клиентите ни ще могат да се възползват от стойностни предложения за застрахователни и други финансови услуги,” посочи Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд. Първоначално този модел ще бъде приложен в България, а впоследствие и в други държави, в които холдингът извършва дейност. “Ще обединим нашите бизнеси, нашите силни страни и нашия опит, за да отговорим по-добре на потребностите на клиентите и да станем още по-конкурентни и успешни,” коментира и Карел Крал. 

На снимката от ляво надясно:  Георги Миков - изпълнителен директор на ЕРМ Запад, Владимир Дичев – главен търговски директор на Електрохолд България, Карел Крал – главен изпълнителен директор на Електрохолд България.

youtube thumbnail