ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

18 февруари 2022

Експерти от ЧЕЗ Електро участват в обучения на студенти, потребители и експерти

За поредна година представители на „ЧЕЗ Електро България“ АД участват в образователни инициативи, свързани с обучението на студенти и повишаване на квалификацията на индустриални потребители на енергия, мениджъри и специалисти в областта на търговията с електроенергия и енергийните услуги, енергийната ефективност. 

„ЧЕЗ Електро България“ АД традиционно участва и в инициативи, свързани с популяризиране на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. На 26 януари 2022 г. особен интерес сред представители на енергийни търговци, индустриални потребители на електроенергия, студенти предизвика лекцията на тема „Добавена стойност и обслужване на клиенти в енергийни и ютилити компании“ с гост-лектор Тодор Матев, Директор „Продажби на дребно“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД, експерт с над 15-годишен опит в икономиката, управлението и обслужването на клиенти в енергетиката и ютилити бизнеса. 

Лекцията бе част от обучение на тема „Търговия с електроенергия и енергийни услуги, проведено като съвместна инициатива на списание „Ютилитис“ и Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Водещ лектор в друг съвместен техен проект – „Енергийна ефективност – политики, финансиране и управление на проекти“, проведен на 10 и 11 февруари 2022 г., бе Здравка Пекова, Експерт „Бизнес развитие“, която представи добри практики при ефективно реализиране на мерки за постигане на енергийна ефективност в крайното потребление на енергия пред представители на финансови институции, енергийни дружества, потребители на енергия и експерти от различни организации.