ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

28 юни 2021

ЧЕЗ ще извърши извънреден отчет на електромерите във връзка с предстоящото изменение на цените на електроенергията

София, 28.06.2021 г. - Във връзка с определяне от Комисията за енергийно и водно регулиране на нови цени на електроенергията, в сила от 01.07.2021 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще извърши извънредно отчитане на електромерите на клиентите. Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на 29 юни 2021 г., вторник, на сайта на дружеството: https://www.ermzapad.bg /в секция „Графици“, https://www.ermzapad.bg/bg/grafici/. След тази дата информация за графика на извънредното отчитане може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.
С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 542 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време на 01.07.2021 г.
Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същ ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.
За гарантиране на максимална коректност при фактуриране на консумираната електроенергия, клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си към 30 юни 2021 г. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството.
Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да отчетат показанията на електромера си на 30 юни 2021 г. и да подадат данните към ЧЕЗ Разпределение между 1 и 4 юли 2021 г., включително. За целта на тяхно разположение са:
• уеб-сайтовете https://www.ermzapad.bg: секция „Електронни услуги“, в меню „Деклариране на показания: https://info.https://www.electrohold.bg/sales/webint/app/vok_selfmeter.php; или https://www.electrohold.bg/sales, секция „Е-услуги“, в меню „Деклариране на показания“, https://www.electrohold.bg/sales/bg/e-uslugi/deklarirane-pokazania-2014-bak.html)
• имейл klienti@ermzapad.bg
• телефонна линия 0700 10 010 (меню 2)
• центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.
Клиентите трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, абонатен номер, трите имена на титуляря и адреса на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни от самоотчета през този период се считат за отчетено потребление към 30.06.2021 г., включително. 
Фактурите за месец юли ще съдържат информация за консумираната електроенергия за два отчетни периода – по стари и по нови цени.


Пресцентър на ЧЕЗ в България
е-mail: communications@electrohold.bg

 

публикувано
 
Юни 2021