ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ
Размер на шрифта
Текстова версия на сайта

16 септември 2022

8578 преминаха обучения през Техническия учебен център на ЕРМ Запад за пет години

Над 8500 служители на Електрохолд и външни лица преминаха обучения в Техническия учебен център на ЕРМ Запад за петте години от неговото създаване. Проведени бяха 655 обучения в модерната база на центъра.

Техническият учебен център е създаден с цел обучение на служители, ученици, студенти, подизпълнители и партньори на компанията. Той дава възможност за стандартизиране на знанията, уменията и дейностите по електроразпределителната мрежа, осигурява практическа подготовка на младите хора и им носи увереност в правилния избор на професия с бъдеще. Центърът е изграден в град София на територия 3400 кв. м. Служители и подизпълнители на дружеството активно участваха в проектирането и изграждането на съоръженията и учебните кабинети, а дружеството вложи  над 400 хил. лв. Центърът включва учебен полигон с електроразпределителната мрежа в реални размери и осем обекта за практическо обучение, и пет специализирани учебни зали за провеждане на теоретичната част на обученията.

Курсовете се водят от лектори, професионалисти в сферата на енергетиката в България, служители на дружеството и преподаватели от столичните висши учебни заведения. Освен служители на групата Електрохолд, в центъра се обучават и подизпълнители, студенти от техническите университети в гр. София и ученици от партньорски професионални гимназии.

Центърът е лицензиран за извършване и удостоверяване на професионално обучение и придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование. Лицензията включва 8 професии и 12 специалности в областта на електроенергетиката, екологията, информационните технологии, заваряването и подемно-транспортната техника.

Целта на център „Енергия“ е да допринесе за повишаване на професионалната квалификация на служителите, да развива професионалното образование в България, като участва активно в подготовката на бъдещите специалисти за енергетиката и мотивира младите хора да търсят професионална реализация в страната.